اشعار و نوشته های اهالی

 

 

ذات عشق

 

ترک عشق تو هنوزم نگرانی دارد

عقل کمر بسته و دل،چشم چرانی دارد

من که یک روز نفسم با تو کم و بیش میشد

بی تو عمر دغدغه ی خانه تکانی درد

هر که بی عقل به ایقاع پرستیدن رفت

رسم عشق است،که تاوان گرانی دارد

حرمت صدق نه اینست که بخندی بامی

ره معشوق به خماری هم خرامی دارد

روستا تیر جفا را به معشوق نباید نسبت

ذات عشق است که خوی خون چکانی دارد

شعر:حمید روستا

 

 

 

مرگ اهورا

 

کس بر کس دل نخواهد بست

پس از این رسم خواهد شد

جوانمردی به نامردی

زمان استاده میخوابد

و تلخی شاد می گردد

به تفسیری دگر

مرگ اهورا

قتل خرسندی

شعر:حمید روستا

/ 0 نظر / 13 بازدید