آشنایی بیشتر شهدای گرانقدر روستا

شهید علی شوقیان

1)شهید علی شوقیان فرزند مرحوم فتح ا... شوقیان از فرزندان صالح این مرزوبوم و از رهروان راه راستی بوده که جان را در برابر دفاع از وطن و حق بی مقدار و بارضای پروردگار  جان معاوضه نمود

نام :   علی

نام خانوادگی :   شوقیان

نام پدر :   فتح ا...

ولادت :   1345

تاریخ شهادت :   1367/3/10  

محل شهات :    جفیر

 

یادش گرامی و راهش پررهرو باد

 

شهید اسماعیل بلورین

1)شهید اسماعیل بلورین فرزند علیگل بلورین از فرزندان صالح این مرزوبوم و از رهروان راه راستی بوده که جان را در برابر دفاع از وطن و حق بی مقدار و بارضای پروردگار  جان معاوضه نمود

نام :   اسماعیل

نام خانوادگی :   بلورین

نام پدر :   علیگل

ولادت :   1352

تاریخ شهادت :   1367/3/23 

محل شهات :    شلمچه،بیتالمقدس هفت

 

یادش گرامی و راهش پررهرو باد

 

 

شهید علی اکبر بخشی محرمانی

1)شهید علی اکبر بخشی محرمانی فرزند محرمعلی بخشی از فرزندان صالح این مرزوبوم و از رهروان راه راستی بوده که جان را در برابر دفاع از وطن و حق بی مقدار و بارضای پروردگار  جان معاوضه نمود

نام :   علی اکبر

نام خانوادگی :   بخشی محرمانی

نام پدر :   محرمعلی

ولادت :   1346/5/2

تاریخ شهادت :   1367/4/23 

محل شهات :    میمک

 

یادش گرامی و راهش پررهرو باد

/ 1 نظر / 20 بازدید
شفت نو

درود بر شما دوست عزیز شما با افتخار در شفت نو لینک شدید