معرفی ورزش و ورزشکاران روستا


پهلوان یعقوب روستا

یکی از برترین پهلوانان سنگین وزن گیلان و مازندران که در نصیر محله سکونت داشته و پا به پای پهلوانان روستا گنجار در میادین کشتی گیله مردی با پهلوانان گیلان و مازندران رقابت میکرده است ،پهلوان یعقوب روستامیباشد که هم اکنون نیز در قید حیات و بعنوان رئیس شورای ورزشی دهستان نصیرمحله فعالیت های چشمگیری در چند سال اخیر در ورزش دهستان و شهرستان داشته است.اوج کشتی وی از سال 63تا 69 میباشد که توانسته است افتخارات ذیل را کسب نماید.

1)قهرمانی سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1363 خمام

2)نائب قهرمانی سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1363 مازندران

3)قهرمانی سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1364 انزلی

4)قهرمانی سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1364 صومعه سرا

5)نفر سوم سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1364 نصیرمحله

6)قهرمانی سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1365 فومن

7)قهرمانی سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1368 فومن

8)قهرمانی سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1369 فومن

پهلوان نصرت محمودپور

یکی دیگر از پهلوانان سنگین وزن گیلان و مازندران که از فرزندان روستای گنجار میباشد پهلوان نصرت محمودپور است که هم اکنون در قید حیات بوده و در روستای گنجار سکونت دارد.او توانسته است افتخار ذیل را کسب نماید

1)نائب قهرمان سنیگن وزن گیلان و مازندران در سال 1356 فومن

پهلوان حمید رخ فروز(قربانی)

یکی دیگر از پهلوانان سنگین وزن گیلان و مازندران که از فرزندان روستای گنجار میباشد پهلوان حمید رخ فروز است که هم اکنون در قید حیات بوده و در بخش احمد سرگوراب سکونت دارد.اوج کشتی وی از 1353 تا1378 میباشد که توانسته است افتخار ذیل را کسب نماید

1)نفر سوم سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1354 ازبر

2)قهرمان سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1356 فومن

3)قهرمان سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1356صومعه سرا

4)قهرمان سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1358صومعه سرا

5)قهرمان سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1358هشتمر

6)نائب قهرمان سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1360مازندران

7)قهرمان سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1364 رودبار

8)قهرمان سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1366 صومعه سرا

9)نائب قهرمان سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1368 نصیرمحله

10)قهرمان سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1372

11)قهرمان سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1375 هشتمر

12)قهرمان سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1376 ماسال

13)قهرمان سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1377 ماسال

14)نفر سوم سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1378 صومعه سرا

15)نفر سوم سنگین وزن گیلان و مازندران در سال 1378 فومن

پهلوان علی روستا

یکی دیگر از پهلوانان سبک وزن گیلان و مازندران که از فرزندان روستای گنجار میباشد پهلوان علی روستا است که هم اکنون در قید حیات بوده و در روستای شالما که از روستا های همجوار گنجار میباشد سکونت دارد.اوج کشتی وی از سال 1365 تا 1367 میباشد.که توانسته است  افتخارات ذیل را کسب نماید.

1)قهرمانی سبک وزن گیلان و مازندران در سال 1365 سلیمان داراب

2)نائب قهرمانی سبک وزن گیلان و مازندران در سال 1366 هنرستان فومن

3)نفر سوم سبک وزن گیلان و مازندران در سال 1366 ماسال

4)نفر سوم سبک وزن گیلان و مازندران در سال 1366 هنرستان فومن

5)نائب قهرمانی سبک و سنگین وزن در سال 1366 در جشن خرمن کاظم آباد

6)نائب قهرمان سبک وزن گیلان و مازندران در سال 1366 ضیابر

پهلوان یوسف جعفرپور

 

یکی دیگر از پهلوانان سبک وزن گیلان و مازندران که از فرزندان روستای گنجار میباشد پهلوان یوسف جعفرپور است که هم اکنون در قید حیات بوده و در روستای گنجار سکونت دارد.اوج کشتی وی از سال 1366 تا 1379 میباشد.که توانسته است  افتخارات ذیل را کسب نماید.

1)قهرمان سبک وزن گیلان و مازندران در سال 1366 رضوانشهر

2)قهرمان سبک وزن گیلان و مازندران در سال 1367 هنرستان فومن

3)قهرمان سبک وزن گیلان و مازندران در سال 1369 پره سر

4)نفر چهارم سنگین  وزن گیلان و مازندران در سال 1371 سالن تختی رشت

5)نائب قهرمان سبک وزن گیلان و مازندران در سال 1372 ماسال

6)نائب قهرمان سبک وزن گیلان و مازندران در سال 1379 سالن تختی رشت

7)نائب قهرمان سبک وزن گیلان و مازندران در سال 1382 نصیرمحله

پهلوان جواد پرهیزگار

یکی دیگر از پهلوانان سبک وزن گیلان و مازندران که از فرزندان روستای گنجار میباشد پهلوان جواد پرهیزگار است که هم اکنون در قید حیات بوده و در روستای گنجار سکونت دارد.اوج کشتی وی درسال 1386 بوده که بعد از آن تقریبا از کشتی کناره گیری کرده است که توانسته است  افتخارات ذیل را کسب نماید.

1)نائب قهرمان سبک وزن گیلان و مازندران در سال 1386 خدا شهر فومن

2)نائب قهرمان سبک وزن گیلان و مازندران در سال 1386 سالن تختی رشت

 

پهلوان مسلم قربانییکی دیگر از پهلوانان سبک وزن گیلان و مازندران که از فرزندان روستای گنجار میباشد پهلوان مسلم قربانی است که هم اکنون در قید حیات بوده و در روستای گنجار سکونت دارد.وی از سال 1381 تا 1386 کشتی های بسیار زیبای در میادین مختلف از خود بجای گذشت و از افتخارات وی:

1)نائب قهرمان وزن آزاد در افتتاحیه میراث فرهنگی گیلان در جاده سراوان میباشد

 

معرفی چهره های برتر در رشته های رزمی


محمد(کامران)رخ فروز

استاد کامران رخ فروز دارنده دان چهار رشته کیک بوکسینگ از رزمی کاران به نام شهرستان شفت میباشد که از فرزندان این روستا بوده و هم اکنون در قید حیات و ساکن روستای گنجار است.وی موفقیت های خود را حاصل تاش و حمایت خانواده خود و زحمت های استاد خویش،استاد حسین صفرزاد میداند.وی تا کنون توانسته است افتخارات ذیل را کسب نماید.

1)نائب قهرمان کشوردر وزن 69 کیلوگرم سال 1384 آستانه اشرفیه

2)قهرمان استان گیلان در وزن 81 کیلوگرم سال 1385 رضوانشهر

3)قهرمان استان گیلان در وزن 81 کیلوگرم سال 1386 رشت

4)قهرمان استان گیلان در وزن 81 کیلوگرم سال 1392 ضیابر

 

 

/ 2 نظر / 112 بازدید
امیر عباسی

این دوستانی که معرفی کردین به جزء پهلوان یعقوب روستا بقیه واشه بر هم نیستن عزیزان شورا

راد

سلام دوستان گلم خیلی خیلی مطالبتون عالی و فوق العادست یه صفحه خیلی عالی شما هم ببینید مطالبش فوق العادست www.salamsalamat.com