وبلاگ روستای سرسبز گنجار- شهرستان شفت

معرفی روستای گنجار شفت و اخبار و دیدگاه و برنامه ها و کارها و اطلاعیه های شورای اسلامی و جاذبه های گردشگری آن